Poučne pješačke staze - prvi dio1. Staza tršćanskih rudara Tršće

Na predjelu mjesta Tršća nekada je bilo više rudarskih rovova gdje se vadila ruda cinabarit (ruda žive), koju je eksploatirao rudnik žive Idrija u Sloveniji. Iz navedenog razloga većina zaposlenih bili su rudari iz Slovenije. U blizini je bio i rudnik željezne rude koja se vadila površinskim kopovima, a prerada je bila u željezari Čabar. Raspored rudnika vidi se na priloženoj skici.

Karta staze tršćanskih rudara u Tršću

Stopama tršćanskih rudara - ilustrirani pano Centar Tršća

Iz skice je vidljivo da navedena staza ide iz centra Tršća, točka 1, gdje je na zgradi postavljena oglasna ploča o stazi. Staza ide 190 m po asfaltu, pa kroz šumu 140 m, do točke 2 gdje se nalazi oglasna ploča o temelju nekadašnje elektrane na parni pogon, u narodu nazvane "Lokomobil".

Elektrana na parni pogon Lokomobil

Nastavak staze ide dalje kroz šumu, ali nismo našli oglasne ploče i staza nije markirana, pa smo prekinuli dalji obilazak, te smo se vratili do kola i dalje nastavili kolima do mjesta Selo gdje se odvaja staza za vidikovac (točka 5). Na kraju sela nalazi se oglasna ploča koja upućuje na točku 6, Sokolica rov.

Točka 6, Sokolica rov Račvanje staze

Nastavili smo cestom do Sokoli ali nismo pronašli oglasne ploče za Lukin i Ivanov rov, pa ih nismo ni obišli.

Rudari na Sv. Barbaru, u Trstju, 1898.

Nakon neuspješnog obilaska nazvao sam turističku zajednicu Čabar. Složili su se da je staza zapuštena. Navode da tražena sredstva za uređenje staze nisu dobili, pa su od nje digli ruke. Šteta.

2. Poučna staza Predatora Tršće

Navedena staza polazi iza osnovne škole Tršće, gdje je i postavljena oglasna ploča. Staza je kružnog oblika i dugačka je 1700 m. Dalje staza ide rubom šume i livade pa skreće laganim usponom u šumu do oglasne ploče na kojoj je opisan prvi predator Ris. Vidi oglasnu ploču i maketu risa u naravnoj veličini, kao i sve druge makete.

Ris - oglasni panel Ris - maketa

Nastavak staze je i dalje usponom kroz šumu do oglasne ploče o lisici i njene makete.

Lisica - oglasni panel Lisica - maketa

Naredni je predator vuk, oglasna ploča i maketa.

Vuk - oglasni panel Vuk - maketa Ako imate hrabrosti, budite u društvu vuka

Nastavak staze je laganom nizbrdicom do oglasne ploče i makete divlje svinje.

Divlja svinja - oglasni panel Maketa divlje svinje izrezana u kartonu Tjeranje divlje svinje sa štapom

Pješačenjem daljim dijelom staze nailazimo na poučnu ploču i maketu tetrijeba.

Oglasni panel s informacijama o tetrijebu Maketa tetrijeba u šumi

Bili smo nestrpljivi da dođemo do poučne ploče i makete medvjeda.

Medvjed je najveća životinja na našim prostorima Maketa medvjeda na dvije šape

Silazeći stazom došli smo i do poučne ploče i makete ponosnog jelena.

Jelen je izuzetno elegantna životinja Maketa odraslog jelena s razgranatim rogovima

Na kraju staze naišli smo na zadnju oglasnu ploču i maketu srne.

Srna ili srnjak su rašireni u našim krajevima Maketa srne u sjedećem položaju

Nakon obilaska supruga i ja smo bili oduševljeni stazom.

3. Poučna botanička staza Tršće

Ova staza cijelim putem prati stazu Predatora, s posebnim oglasnim pločama. Početak poučne staze je iza škole a duljine je također 1700 m. Staza u prvom dijelu ide po rubu šume, a kasnije ide kroz samu šumu s manjim usponima i padovima. Vidi oglasne ploče na kojima su prikazane biljne vrste koje rastu na ovom dijelu šume.

Poučna botanička staza Tršće Zadatak je stvarno lak, voli šumu, vodu. zrak! Oglasni panel koji prikazuje vrste gljiva koje rastu u šumi Prikaz jestivih šumskih plodova

Na gornjim oglasnim pločama o raznovrsnom raslinju: razne trave, cvijeće, plodovi i gljive. Nije dozvoljeno brati i siromašiti prirodu. Neke vrste raslinja mogu se brati uz dozvolu šumarije.

Šuma može živjeti bez ljudi, ali ne mogu ljudi bez šume Ptice se moraju više plašiti čovjekove ljubavi nego njegove mržnje

Preporuka: Ovu stazu treba obići i uživati u prirodnim ljepotama, a pošto ide po istoj stazi kao i staza Predatora, užitak obilaska je još veći. Preporučuje se obilazak polaznika škola, pogotovu onih gradskih.

4. Poučna staza Tropetarska stijena, Čabar

Spomenuta staza je zamišljena kao kružna staza u duljini od 4500 m, s početkom i završetkom na izvoru Čabranke. Trebala je ići usponom, kroz šumu crnog graba, jasena, bukve, jele i planinskog bora. Prema navodu turističke zajednice Čabar staza je osposobljena samo od ceste Parg - Čabar i do vrha "Tropetarske stijene", u duljini od 1400 m. Visinske razlike je 88 m. Objavljena visinska razlika ne odgovara stvarnosti jer je mnogo veća. Staza nije markirana i po njoj nema poučnih tabli.

Jedino na cesti kod ulaza nalazi se jedna tabla s natpisom navedene staze, s duljinom i visinskom razlikom, a do vrha nema nikakvih oznaka. Na vrhu postoji nadstrešnica sa stolom i klupama, i tablom okolnih mjesta, a nigdje ne piše da je to "Tropetarska stijena". Stazu što prije treba dovesti u funkciju i treba je propisno markirati. Fotografije su poredane po redosljedu obilaska od počeka navedenog dijela staze, pa do vrha.

Tropetarska stijena, Čabar Vidikovac se nalazi na 822 m iznad nivoae mora Kamenita staza kojom se pristupa vidikovcu Čeka od drvene građe na vrhu Nadstrešnica sa stolom i klupama Ploča koja pokazuje smjer okolnih mjesta S vidikovca se pruža prekrasna panorama

5. Poučna staza Leska, Risnjak

U sklopu Nacionalnog parka Risnjak, pored bezbrojnih planinarskih staza, postoji i poučna staza Leska. Stazu prate 23 oglasna panoa na kojima je obrađen biljni i životinjki svijet ovoga područja. Staza je kružnog oblika, a prolazi većim dijelom po laganoj šumskoj cesti, a samo manji dio šumskom stazom. Početak staze je kod zgrade uprave gdje i završava.

Josipa je spremna za pokret Filip u planinarskoj opremi Karta nacionalnog parka Risnjak Poučna staza Leska, Risnjak Natuknice o geologiji područja Putokaz staze Leska Podaci o istraživanjima u ovom kraju

Navedenu stazu obilazili smo od početnog panoa broj 1, pa redoslijedom do panoa broj 23, odnosno do početne ploče. Cilj nam je bio da svi oni koji budu pregledali ovaj uradak imaju dojam kao da je i sami obilaze.

Objašnjenje fenomena ponikvi Ptice nacionalnog parka Risnjak Risnjak je dobio ime po risu Objašnjenje o hranilištima životinja Objašnjenje geološkog fenomena ponora Šumska staza obasjana suncem Šuma jele i rebrače Izdignuta drvena kuća na 4 stupa, obložena limom Informacije o promatračnicama Drveni mostić na putu Drvena kuća obložena prućem Zeleni zemljovid

Duljina staze je 4,2 km, a visinska razlika 57 m. Za obilazak je potrebno 1:45 h. Datum obilaska 5-6-2017. Završetak hoda je bio kod jezerca, kao i početak.

6. Poučna staza Stražica - Sapaćica

Ova staza, "Land art staza" kako ju je nazvao autor staze akademski slikar Boris Pecigoš, je planinarska poučna staza koja se nalazi na Ćićariji. Početak joj je na Učki, na križanju ceste Poklon - Vela Učka i vrh Vojak. Autor je sa svojim crtežima i skulpturama opisao prirodu krajolika ove staze.

Land art staza Stražica - Sapaćica Početak puteljka s parkiranim automobilima Ploča s opisom staze

Najprije smo obišli Vidikovac Stražica, s kojega je lijep pogled na okolinu, prema Istri i susjednim vrhovima. Staza ide šumskim krajolikom, usponom do vrha "Vidikovca". S malo truda osjetiti ćete veliko zadovoljstvo. Nakon obilaska "Vidikovca", krenuli smo u obilazak staze.

Spreman za pohod I ja sam spremna. Štap u ruke pa na put.

Prvi dio ide šumsko kamenitom stazom sve do trećeg vidikovca, gdje so napravili pauzu. Drugi vidikovac po redu nismo obišli. Dalje je staza išla kamenitom goleti do crvenog drveta, pa dalje do naglog desnog skretanja prema kraju i do kraja opet ide šumskim predjelom.

Krenuli smo u istraživanje Stilizirana biljka na jednom kamenu

Gledajući ove slike ima se dojam da je ovo "Muzej u srcu prirod".

Drvena klupa za odmor Simpatični putokaz u obliku dlana ruke S malo boje i mašte, evo skulpture od kamenja Umjetničke smjernice

Na stazi su ugrađene i klupe za predah, imitacija ruksaka i smjerokazi.

Čeka se pruža prema nebu Planinarska grupa iz Zagreba

Planinarska grupa iz Zagreba, umjesto da skrenu lijevo prema čeki nastavila je pravo van staze, a naše upozorenje nisu slušali. Kasnije smo saznali da su se priključili na stazu tek kod druge čeke. Mi smo nastavili po stazi i došli do labirinta i tu smo uzeli kraću pauzu. Autor labirinta (Spiralni geoglif) je prikazao da se u šumi lako zaluta ako se ne pridržava markacija staza.

Koncentrični krugovi formirani od kamenja Nas dvoje Pozlaćeno kamenje Crveno drvo sa svojom bojom se posebno ističe Nikad kraja iznenađenjima Gomilica kamenja sa smjerokazom na vrhu Duga u šumi, oslikana na stijeni Mrlje - što je umjetnik htio reći? Još jedan smjerokaz da se ne izgubimo I markacije su drukčije, umjetničke Još jedna skulptura na otvorenom Natrag do auta, pa doma

I na koncu stigli smo do kraja, odnosno početka kružne staze. Kao što je vidljivo slike nisu očaravajuće, jer je obilazak bio 08.04.2017. kada se priroda još nije probudila. Staza je interesantna, lagana i poučna, pa se preporučuje njen obilazak. Obilazak se preporučuje u proljeće, jesen i eventualno zimi. Ljetni obilazak se ne preporučuje jer je na mjestima golet izložena velikoj vrućini. Na kraju imam i primjedbu na autorov naslov "Land art staza": zašto se prodajemo koristeći tuđe riječi?www.000webhost.com